Privatkunder

Våra kunders behov står i fokus då vi utvecklar våra elprodukter. Som elkonsument har du möjlighet att byta produkt till exempel då din boendesituation förändras. Här kan du bekanta dig med våra elprodukter, och för alla som ska bygga hus har vi samlat ett informationspaket om elfrågor.

Våra elprodukter

Allmän el (normaltariff 110)

Allmän el kallas även för normaltariff. Den är anpassad för egnahemshus och andra mindre användare.

Grön el

Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Certifierad el kan du få genom att teckna ett separat avtal med Mariehamns Elnät.

Tvåtidsel (dubbeltariff 120)

Tvåtidsel kallas även för dubbeltariff dag/natt. Dagström och nattström mäts separat, eftersom nattström i allmänhet har ett lägre pris än dagström. Ett alternativ i synnerhet för den som under dygnet har ett jämnare elbehov, som till exempel bor i egnahemshus med elvärme eller den som har ett större lantbruk.

Årstidsel (tidstariff 130)

Årstidsel kallas även för tidstariff. Det är bra för den som har stor årsförbrukning, men relativt liten elförbrukning under normala förbrukningstoppar (dagtid under vinterhalvåret). Ett alternativ för företag och för egnahemshus med ackumulerande elvärme som är bortkopplad dagtid.

Mikroproduktion (mikroproduktionstariff 150)

Mikroproduktion är ett miljövänligt alternativ som är tänkt för sol- eller vindproduktion i liten skala.
Kunden ska ha ett ikraftvarande avtal med Mariehamns Elnät Ab. Med detta avtal kan kunden köpa el av oss när kundens egen mikroproduktion inte räcker till för att täcka det egna behovet.

Spotpris (rörlig pristariff 160)

Spotpristariff är ett rörligt pris som baserar sig på Nord Pools timpris för gällande prisområde.

Spara el när du diskar

Stora baljor och grytor tar mycket plats i en diskmaskin så tvätta dessa för hand. Om möjligt, kör hellre kortare diskprogram.

Spara el när du tvättar

Högt varvtal vid centrifugering minskar energiförbrukningen genom att tvätten torkar fortare.