Flyttanmälan

När du flyttar måste det göras en mätaravläsning för din elförbrukning. Fyll i vårt flyttningsformulär med namn och adressuppgifter, vilket datum du flyttar och adressen dit du flyttar så tar vi hand om mätaravläsningen för elförbrukningen. Vet du vem som flyttar in på din gamla adress kan du också ange det.
Sedan 1 september 2015 har nya rutiner införts kring flyttanmälan. Flyttanmälan ska meddelas av den som flyttar ut och den som flyttar in.

Flyttanmälan

1/4

Kunduppgifter

Företagsuppgifter

Kontaktperson

Kom ihåg att skriva ut överföringsblanketten och lämna in den till Mariehamns Elnät Ab!

Hämta överföringsblanketten här (öppnas i nytt fönster).

2/4

Hur flyttar du?

Du som sålt din fastighet där elanslutningen övergått till en ny ägare ska lämna in bifogad blankett till Mariehamns Elnät Ab. Både köpare och säljare ska undeteckna överföringen av elanslutningen. För mer information, kontakta kundtjänst +358 18 5310 eller elinfo@elnat.ax.

Hämta överföringsblanketten här (öppnas i nytt fönster).

3/4

Vart flyttar du?

Adress dit fakturan skickas och som inte är samma som förbrukningsplatsen.
- eller -

Avtalsvillkoren kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).

Kreditupplysning kan tas. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Vid godkännande av ”Elleveransvillkoret” som innebär att man godkänner Elnät både gällande överföring och elenergi eller alternativt bara ”Nättjänstvillkoret” som då följaktligen bara gäller överföringen. Avtal om elenergi måste då tecknas med någon annan leverantör.
Överföringstjänsten kan påbörjas först efter att man har valt en leverantör av elenergi och denna leverantör har meddelat Elnät detta. Vid byte av leverantör av elenergi finns en överenskommelse mellan nätägarna och elhandlarna om att leverantörsbyten bara kan göras från och med ett månadsskifte och då minst två veckor på förhand.

3/4

Nuvarande adress

Vart flyttar du? (för flyttningsfakturan)

3/4

Nuvarande adress

Vart flyttar du?

Adress dit fakturan skickas och som inte är samma som förbrukningsplatsen.
- eller -

Avtalsvillkoren kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).

Kreditupplysning kan tas. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Vid godkännande av ”Elleveransvillkoret” som innebär att man godkänner Elnät både gällande överföring och elenergi eller alternativt bara ”Nättjänstvillkoret” som då följaktligen bara gäller överföringen. Avtal om elenergi måste då tecknas med någon annan leverantör.
Överföringstjänsten kan påbörjas först efter att man har valt en leverantör av elenergi och denna leverantör har meddelat Elnät detta. Vid byte av leverantör av elenergi finns en överenskommelse mellan nätägarna och elhandlarna om att leverantörsbyten bara kan göras från och med ett månadsskifte och då minst två veckor på förhand.

4/4

Bekräfta informationen

Var vänlig bekräfta uppgifterna.

asdf