Om oss

Mariehamns Elnät ansvarar för utbyggnad och underhåll av elnätet, inköp och försäljning av elenergi samt granskning av elentreprenörernas arbeten. Mariehamns Elnät sköter på beställning utbyggnad och underhåll av Mariehamns stads gatubelysning och trafikljus samt utbyggnad av fibernät för staden.

Verksamhetsidé

Mariehamns Elnät står för en säker strömförsörjning till kunderna med tanke på att samhället blir allt mer beroende av en avbrottsfri elleverans. Säkerheten uppnås genom en effektiv organisation och kontinuerligt planlagt underhåll av elnätet. Mariehamns Elnät köper elenergi på en konkurrensutsatt elmarknad och erbjuder kunderna en stabil och låg prisnivå.

Spara el när du lagar mat

Utnyttja eftervärmen i ugnen genom att stänga av den tidigare.