Nya energipriser för 2019

Alla priser i c/kWh

110. Normaltariff
Elavgift Inkl. moms 4,72 Ex moms 3,81

120. Dubbeltariff dag/natt
Elavgift/dag Inkl. moms 5,06 Ex moms 4,08
Elavgift/natt Inkl. moms 4,56 Ex moms 3,68

130. Tidstariff vinter, vår/höst, sommar. Dag/natt
Elavgift/dag/vinter Inkl. moms 5,18 Ex moms 4,18
Elavgift/natt/vinter Inkl. moms 5,06 Ex moms 4,08
Elavgift/dag/vår/höst Inkl. moms 5,00 Ex moms 4,03
Elavgift/natt/vår/höst Inkl. moms 4,69 Ex moms 3,78
Elavgift/dag/sommar Inkl. moms 4,88 Ex moms 3,94
Elavgift/natt/sommar Inkl. moms 4,42 Ex moms 3,56

220. Lågspänningseffekttariff dag/natt
Elavgift/dag/vinter Inkl. moms 5,18 Ex moms 4,18
Elavgift/natt/vinter Inkl. moms 4,96 Ex moms 4,00
Elavgift/dag/vår/höst Inkl. moms 4,98 Ex moms 4,02
Elavgift/natt/vår/höst Inkl. moms 4,60 Ex moms 3,71
Elavgift/dag/sommar Inkl. moms 4,89 Ex moms 3,94
Elavgift/natt/sommar Inkl. moms 4,34 Ex moms 3,50

300. Högspänningseffekttariff
Elavgift/dag/vinter Inkl. moms 5,10 Ex moms 4,11
Elavgift/natt/vinter Inkl. moms 4,40 Ex moms 3,55
Elavgift/dag/vår/höst Inkl. moms 4,98 Ex moms 4,02
Elavgift/natt/vår/höst Inkl. moms 4,35 Ex moms 3,51
Elavgift/dag/sommar Inkl. moms 4,89 Ex moms 3,94
Elavgift/natt/sommar Inkl. moms 4,22 Ex moms 3,40

400. Energitariff för tillfälliga mätare
Elavgift Inkl. moms 5,36 Ex moms 4,32

Nya elavgifter för 2019 finns under rubriken Produkter/Priser eller bifogat här.