Elnät byter namn till Mariehamns Energi Ab

Till Mariehamns Elnät Ab:s och Mariehamns Energi Ab:s kunder.

Mariehamns Elnät Ab:s kunder meddelas härmed om att bolaget byter namn till Mariehamns Energi Ab fr.o.m. den 1.1.2019. I övrigt sker inte några förändringar i kundavtalen. Epost adresserna ändras från @elnat.ax till @energi.ax fr.o.m. den 1.1.2019. Den gamla adressen kommer fungera under en övergångsperiod.

Mariehamns Energi Ab:s kunder meddelas härmed om att era avtal överförs per den 1.1.2019 till Mariehamns Energi Ab med nytt FO-nummer 2556355-5 (Mariehamns Elnät Ab). Mariehamns Energi Ab:s tidigare FO-nummer 0145039-6 upphör att gälla i och med upplösningen av bolaget per den 31.12.2018.

Bakgrund till förändringen
Mariehamns stadsfullmäktige har enligt § 139 den 28.11.2017 beslutat att Mariehamns Elnät Ab skall agera som övertagande bolag för verksamhetsområdena elhandel och värmedistribution i den delningsprocess där Mariehamns Energi Ab delas i två delar. Det medför att distributionen av fjärrvärme och elförsäljningen övertas av Mariehamns Elnät Ab. Samtidigt upphör bolaget Mariehamns Energi Ab med dess tidigare FO-nummer att existera.

Läs hela informationsbrevet nedan.