Kontakt

Öppettider: kl  8-16
Telefon (växel): 5310
Efter kontorstid (jour): 531599
E-post : elinfo@elnat.ax
förnamn.efternamn@elnat.ax

Adress: Elverksgatan 1, AX-22100 Mariehamn

FO-nummer: 2556355-5
Skattegränsnummer: 10054-5

Kontaktpersoner

Per Eriksson
VD
Mikael Nordlund
Driftledare
Bo Lindström
Besiktningsledare
Jim Tommiska
Eltekniker, Projekt och IT
Jan Storfors
Eltekniker
Stefan Olsson
Arbetsledare
Bengt Lindström
Förman Energimätning
Peter Wikman
Lageransvarig
Lennart Ekstrand
Elmontör, Vik. arbetsledare
Kjell Ekblom
Mätarmontör
Monica Häggblom
Ekonomi
Elisabeth Öhman
Fakturering (telefontid mån-fre 9-14)