El på byggarbetsplatsen

El underlättar nästan alla arbetsmoment på byggarbetsplatsen. För arbetselen kan man under byggtiden använda en temporär elcentral som hyrs från Mariehamns Elnät. Mätaren monteras vid närmaste fördelningsskåp (eller stolpe), men kan även monteras närmare byggplatsen enligt överenskommelse. Montering sker som regel en till två dagar efter beställning. Uppsättning och nedtagning bekostas av beställaren. För närmare information kontakta Mariehamns Elnät.

Den vanligaste mätaren (35A) har följande uttag: 32A, 16A och 1~(fas) uttag.

Elförbrukning och mätarhyra debiteras enligt tariff 400.

Kontakta arbetsledningen

Mariehamns Elnät
Växel 5310, Direkt 531 554
Elverksgatan 1, våning 1
22100 Mariehamn