Service

01.03.2018 Mätvärden på min sida

Efter att vi har bytt mätsystem för insamling av mätvärden för våra elmätare så har vi upptäckt att det finns vissa problem med visningen på ”Min sida”.

Problemet gäller endast visningen på ”Min sida”.

Vi jobbar på problemet och räknar med att problemen skall var lösta under våren.