Service

02.05.2018 Planerat strömavbrott på Åland

Kraftnät Åland informerar följande
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Planerat strömavbrott på Åland
Berörda kunder: Alla elnätskunder på Åland, utom östra skärgården.

Datum för planerat avbrott: 2018-06-15
Tid för planerat avbrott: kl 00.00 – 02.00

Anledning till planerat avbrott: Kraftnät Åland kommer genomföra flertalet starttester av Finlandskabeln.
Anledningen till testerna är att minska strömavbrottstiden för Åland i framtiden vid oplanerade strömavbrott.
Händelser under avbrottstiden: Kunder kan uppleva att strömmen slås på och av flera gånger under avbrottstiden.

Frågor gällande avbrottet besvaras av ert elnätsföretag.

Kraftnät Åland Ab
​""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

01.03.2018 Mätvärden på min sida

Efter att vi har bytt mätsystem för insamling av mätvärden för våra elmätare så har vi upptäckt att det finns vissa problem med visningen på ”Min sida”.

Problemet gäller endast visningen på ”Min sida”.

Vi jobbar på problemet och räknar med att problemen skall var lösta under våren.