Service

30.05.2016 Information till berörda kunder.

​Planerat strömavbrott!
På grund av omkopplingsarbeten kommer strömavbrott inträffa tisdagen den 31 maj kl. 12:00 - 15:45.

Avbrottet berör följande områden i Lemland:
​Skedholm, Granö, Järsö, Tuvskär, Ängskär, Båtsmansholmen, Askö samt Björkö med intilliggande öar.

Observera! Strömmen kan vara påslagen även under nämnda tid.